Ga naar inhoud

De Romeinse Limes - Meer dan Romeins

Organisatie: Canon van Nederland | Plaats van uitvoering: In de klas
Screenshot les Romeinse Limes - Canon van Nederland
Themas:
Oorlog en vrede
Archeologie en actualiteit
Cultuur en religie
Mens en maatschappij
Romeinse Limes
Niveau:
Middelbare school, klas 1/2

In deze digitale les wordt duidelijk hoe de Romeinse Limes tot stand is gekomen. Het geeft een eerste indruk van de Romeinse samenleving als multiculturele samenleving, waarin mensen leefden die uit alle windstreken afkomstig waren.

Doel

Na afloop van de les:

  • weten de leerlingen wat de Romeinse Limes is.
  • weten de leerlingen dat er in dit gebied een multiculturele samenleving was met mensen verschillende landen en culturen.
  • hebben de leerlingen ontdekt hoe deze culturen elkaar onderling beïnvloedden, zoals dat ook tegenwoordig het geval is.

Lesmateriaal/ werkvorm 

Deze digitale les is ontwikkeld in LessonUp en bevat 29 slides met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Indeling van de les:
  • Inleiding (10 minuten) - slide 1 t/m 6
  • De Romeinse Limes (10 minuten) - slide 7 t/m 13
  • Het Romeinse Rijk, een multiculturele samenleving (15 minuten) - slide 14 t/m 21
  • Archeologische vondsten als bewijs van een multiculturele en tolerante samenleving (10 minuten) - slide 22 t/m 26

Voor elke leerling is een mobiel, tablet of laptop met internet nodig.

Leerdoelen en competenties

Het thema Romeinse Limes is onderdeel van de Canon van Nederland: de vijftig belangrijkste gebeurtenissen, personen en onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland.

Tijdsbeslag

Ongeveer 60 minuten.

Prijs

De les is gratis beschikbaar via LessonUp.

 

Deze les is ontwikkeld door deelnemende musea van het Canonnetwerk van de Canon van Nederland: Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en Museum Het Valkhof in Nijmegen.